DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKO
PRO LIDSKÁ PRÁVA

 
PROTIDROGOVÁ REPRESE V ČR
 

Novely trestního a přestupkového zákona (tzv. "protidrogové zákony")

  • Trestní zákon (v oddíle "Právní normy")
  • Přestupkový zákon (v oddíle "Právní normy")
  • Účinnost "protidrogových novel" v číslech
  • Závazný pokyn policejního prezidenta, kterým se upravuje postup Policie ČR při odhalování protiprávních jednání spojené s toxikomanií ze dne 9. 12. 1998  new
  • Výňatek z Přílohy č. 1 k Závaznému pokynu policejního prezidenta č. 12/1999 – sazebník pokut za nález drogy s obsahem THC  new

Petice za zrušení platnosti tzv. "protidrogových zákonů"

  • Petice ze dne 4. 1. 1999 za zrušení platnosti tzv. "protidrogových zákonů" + podpisové archy (ve formátu HTML nebo MS Word 6.0/95)
  • Stanovisko místopředsedy zahraničního výboru PSP ČR Jana Zahradila k petici za zrušení platnosti "protidrogových novel" ze dne 12. 1. 1999
  • Stanovisko místopředsedy PSP ČR a ODS Ivana Langera k petici za zrušení platnosti "protidrogových novel" ze dne 13. 1. 1999

Novinky a aktualizace

  • Informace o průběžných aktualizacích – možnost zasílání e-mailem

 


Dokumentační středisko pro lidská práva
Poštovní schránka 70, 149 01  Praha 415
Tel./fax/zázn.: +420 2 22522083
E-mail: info@lidska-prava.cz

26. 1. 2000