DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKO
PRO LIDSKÁ PRÁVA

 
CO JE DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKO PRO LIDSKÁ PRÁVA
 
     Občanské sdružení Dokumentační středisko pro lidská práva je právnická osoba registrovaná podle zákona o sdružování občanů. Cílem sdružení je shromažďování a poskytování informací vztahujících se k lidským a občanským právům především v České republice. Dále pak podporuje právní vědomí občanů a ovlivňuje legislativní a exekutivní orgány v zájmu dodržování lidských a občanských práv.

     V současné době sleduje přes 1700 konkrétních případů. Jde mu o to, aby touto aktivitou způsobilo změnu ve sledovaných věcech a tím vytvořilo precedenční případy, aby se něco podobného v budoucnu neopakovalo.
     Jeho aktivita je motivována snahou o vytvoření kvalitních kontrolních mechanismů, aby na příště nebylo možné (nebo to alespoň bylo mnohem těžší) hromadně porušovat lidská a občanská práva.
     Smyslem Dokumentačního střediska pro lidská práva je spoluvytváření svobodné společnosti založené na občanském přístupu a právní jistotě.
     Dokumentační středisko pro lidská práva nepodporuje žádnou jednotnou ideologii, politickou stranu ani hnutí, nevstupuje do voleb. Činnost Dokumentačního střediska není výdělečná.
     Aktivisté Dokumentačního střediska pro lidská práva se při své práci řídí zásadou objektivnosti, kompletními znalostmi problémů a vlastním svědomím.

 
Dokumentační středisko pro lidská práva sleduje následující témata:

 • Legislativní aktivity a práci státních orgánů v zájmu dodržování lidských a občanských práv.
 • Případy zneužívání úřední moci a záměrně špatné nebo nedostatečné informování veřejnosti státními orgány.
 • Případy neoprávněného násilí ze strany policie, šikany ve věznicích a v armádě.
 • Případy lidí, u kterých lze mít pochybnost o jejich oprávněném trestním stíhání nebo věznění.
 • Případy odpíračů vojenské a civilní služby, aktivity proti propagaci násilí a zbrojení.
 • Případy obviněných narkomanů, kteří nejsou dealeři drog.
 • Rasově a ideologicky motivované případy.
 • Situaci migrantů, azylantů, cizinců a sociálně slabých v ČR.
 • Nedodržování lidských práv v zahraničí.
 • Záměrné ničení životního prostředí a kontrola nápravy.

 
Jednotlivé aktivity:

 • Dokumentační a informační centrum – denní servis, shromažďování a vydávání informací k jednotlivým případům porušování lidských a občanských práv.
 • Stop rasismu – monitoring konkrétních rasově nebo ideologicky motivovaných případů.
 • Výběr z Informačního servisu – občasník o dění na poli lidských a občanských práv.
 • Posseltův fond – aktivity na podporu odpíračů branné povinnosti, vojenské a civilní služby, dále proti zbrojení a válečným konfliktům.
 • Represe nic neřeší – iniciativa na podporu občanů stíhaných za trestné činy vztahující se k drogám, kteří ale nejsou dealery drog.
 • Svobodu Tibetu – aktivity na podporu Tibetu a dalších okupovaných zemí, dále pak na podporu vězňů svědomí nejen v Tibetu, ale kdekoliv na světě.
 • Tibetské listy – nezávislý občasník pro věci tibetské. Informace o Tibetu v českém jazyce najdete na adrese http://www.lungta.cz.
 • Za veselejší společnost – happeningy, koncerty, divadla, výstavy, diskuse a další akce, které mohou změnit vnímání okolního světa.

 
V naší práci nám můžete pomoci:

 • poskytováním informací o případech porušování lidských a občanských práv ve vašem okolí,
 • sledováním jednotlivých případů – právní znalost podmínkou,
 • organizováním veřejných diskuzí na téma řešení místních problémů a násilí,
 • stylizací a korekturami textů,
 • překlady,
 • přepisem textů nebo dat do počítače,
 • distribucí materiálů a vylepováním plakátů a další podobné jednorázové aktivity,
 • kontakty a získáváním sponzorů na pokrytí nákladů na činnost Dokumentačního střediska.

 


Dokumentační středisko pro lidská práva
Poštovní schránka 70, 149 01  Praha 415
Tel./fax/zázn.: +420 2 22522083
E-mail: info@lidska-prava.cz

24. 11. 1998