DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKO
PRO LIDSKÁ PRÁVA

 
PRÁVO NA SPRAVEDLNOST
(Odpověď ředitele kanceláře ministra vnita JUDr. Ludvíka Brunnera na otevřený dopis)

Ředitel
Kanceláře ministra vnitra
JUDr. Ludvík BRUNNER

  V Praze dne 14. prosince 1999
Č. j. PPR-1366/OKS-99
Přílohy: 2/2

 

Vážený pane,

     z pověření pana ministra si dovoluji odpovědět na Váš otevřený dopis ze dne 16. 11. 1999 s názvem "Právo na spravedlnost", týkající se trestních oznámení a stížností občanů na příslušníky Policie České republiky, který byl doručen dne 22. 11 .1999 na sekretariát ministra vnitra z Úřadu vlády České republiky.
     Úvodem bych rád konstatoval, že ministerstvo vnitra vnímá trestní oznámení a stížnosti občanů jako velice významný prostředek ochrany subjektivních práv a právem chráněných zájmů, a proto jim věnuje mimořádnou pozornost. Vzhledem k tomu, že v minulosti při nejrůznějších bezpečnostních opatřeních častokrát chyběly důkazy, je zejména v posledních letech této problematice věnována mimořádná pozornost. Takřka při všech zákrocích pod jednotným velením je hojně využívána nejrůznější dokumentační technika, která zaznamenává nejen jednání a chování osob, proti kterým je zakročováno, ale i jednání a chování samotných příslušníků Policie České republiky. Záznamy jsou velmi podrobně a objektivně analyzovány a v nejednom případě vnesly světlo do sporných tvrzení. Pokud je zjištěna nepřiměřenost v jednání a chování samotných příslušníků Policie České republiky a nesměřuje-li do této oblasti trestní oznámení nebo stížnost, zabývají se problémem kontrolní pracovníci. Právě jejich pracoviště tvoří páteř účinného kontrolního systému v celé Policii České republiky, který je bezpodmínečně podřízen obecně platným zásadám, jako presumpce neviny apod. O jeho působení se můžete přesvědčit zejména z občasných informací z médií, kde se vyskytují zprávy o potírání protiprávního jednání některých příslušníků Policie České republiky. Pro Vaši orientaci ještě uvádím, že kromě specializovaných kontrolních pracovišť, je zákonem uložena povinnost kontroly každému nadřízenému a z interních aktů řízení vyplývá povinnost kontroly, ještě odborným řídícím útvarům.
     Zmínka o tom, že o stížnostech nerozhodují nezávislé orgány na policii ale odbor kontroly a stížností Policie ČR, je pro mě nepřijatelná. Je to právě tento orgán, který završuje strukturu specializovaných kontrolních pracovišť a nejen já, ale i pan ministr již několikrát ocenil nejen jeho vysoce kvalifikované nálezy, ale i profesionalitu a objektivitu s jakou přistupuje k plnění svých úkolů. O tom, že se jeho práce těší oblibě veřejnosti, svědči i množství děkovných dopisů, z nichž dva z posledního období pro ilustraci přikládám.
     S části podání, kde je poukazováno, že trestní oznámení má vyšetřovat inspekce ministra vnitra, se jednoznačně ztotožňuji i proto, že podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, úkol odhalovat trestné činy páchané příslušníky Policie České republiky a zjišťovat jejich pachatele plní útvar ministerstva vnitra pro inspekční činnost přímo řízený ministrem vnitra. I tak bych ale rád poukázal na ustanovení § 59 odst. 1 tr. řádu, kde je stanoveno, že podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno.


 

     S pozdravem

Brunner v. r.

 
Dopis (25 kB)

 
Dopis (4 kB)

 


Dokumentační středisko pro lidská práva
Poštovní schránka 70, 149 01  Praha 415
Tel./fax/zázn.: +420 2 22522083
E-mail: info@lidska-prava.cz

6. 1. 2000