DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKO
PRO LIDSKÁ PRÁVA

 
PRÁVNÍ NORMY:
NOVINKY A AKTUALIZACE

 
     Chcete být informováni o novinkách a změnách na serveru www.lidska-prava.cz?
     Vyplňte tento formulář a žádané zprávy dostanete e-mailem:


Jméno: 

Příjmení: 

E-mail: 

Informujte mě o materiálech z oblasti: 
policejního násilí 
protidrogové represe 
právních předpisů 


     Přehled dokumentů umístěných v oddílu "Právní normy" podle data aktualizace:

6. 2. 2000

 • Nařízení vlády o součinnosti obcí a státní správy při poskytování informací (České zákony a vyhlášky)
 • Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech (České zákony a vyhlášky)

3. 2. 2000

 • Zákon o Armádě ČR (České zákony a vyhlášky)

12. 1. 2000

 • Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin (Evropské úmluvy a normy)
 • Zákon o ombudsmanovi (České zákony a vyhlášky)

7. 1. 2000

 • Zákon o svobodném přístupu k informacím (České zákony a vyhlášky)

20. 12. 1999

 • Prohlášení Mezinárodní konference o lidských právech (Teherán 1968) (Mezinárodní úmluvy a normy)

23. 11. 1999

 • Branný zákon (České zákony a vyhlášky)
 • Zákon o ozbrojených silách (České zákony a vyhlášky)

23. 10. 1999

 • Zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (České zákony a vyhlášky)

2. 10. 1999

 • Zákon o Bezpečnostní informační službě (České zákony a vyhlášky)

24. 9. 1999

 • Zákon o občanství (České zákony a vyhlášky)
 • Zákon o občanství některých bývalých československých občanů (České zákony a vyhlášky)

20. 9. 1999

 • Zákon o zpravodajských službách (České zákony a vyhlášky)
 • Zákon o právu na informace o životním prostředí (České zákony a vyhlášky)

12. 9. 1999

 • Všeobecná deklarace lidských práv (Mezinárodní úmluvy a normy)
 • Charta spojených národů,
  Statut Mezinárodního soudního dvora (Mezinárodní úmluvy a normy)
 • Úmluva o právním postavení uprchlíků,
  Protokol týkající se právního postavení uprchlíků (Mezinárodní úmluvy a normy)
 • Deklarace práv dítěte (Mezinárodní úmluvy a normy)
 • Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (Mezinárodní úmluvy a normy)
 • Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (Mezinárodní úmluvy a normy)
 • Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia (Mezinárodní úmluvy a normy)
 • Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace (Mezinárodní úmluvy a normy)
 • Pakt o občanských a politických právech,
  Pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (Mezinárodní úmluvy a normy)
 • Deklarace o právu na rozvoj (Mezinárodní úmluvy a normy)
 • Deklarace o pokroku a rozvoji v sociální oblasti (Mezinárodní úmluvy a normy)
 • Mezinárodní úmluva o potlačení a trestání zločinu apartheidu (Mezinárodní úmluvy a normy)
 • Mezinárodní úmluva proti apartheidu ve sportu (Mezinárodní úmluvy a normy)
 • Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a další smluvní dokumenty na tuto Úmluvu navazující (Evropské úmluvy a normy)
 • Data ratifikací Úmluvy a dalších navazujících dokumentů ve smluvních státech (stav k 3. 6. 1999) (Evropské úmluvy a normy)
 • Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva (Evropské úmluvy a normy)
 • Všeobecná dohoda o výsadách a imunitách Rady Evropy (Evropské úmluvy a normy)
 • Evropská úmluva o potlačování terorismu (Evropské úmluvy a normy)
 • Ústava České republiky (České zákony a vyhlášky)
 • Listina základních práv a svobod (České zákony a vyhlášky)
 • Zákon o právu petičním (České zákony a vyhlášky)
 • Zákon o sdružování občanů (České zákony a vyhlášky)
 • Zákon o právu shromažďovacím (České zákony a vyhlášky)
 • Zákon o Policii České republiky (České zákony a vyhlášky)
 • Zákon o obecní policii (České zákony a vyhlášky)
 • Zákon o výkonu vazby (České zákony a vyhlášky)
 • Zákon o výkonu trestu odnětí svobody (České zákony a vyhlášky)
 • Vězeňský řád (České zákony a vyhlášky)
 • Trestní zákon (České zákony a vyhlášky)
 • Trestní řád (České zákony a vyhlášky)
 • Přestupkový zákon (České zákony a vyhlášky)
 • Vyhláška ministerstva vnitra o poplatcích v přestupkovém řízení (České zákony a vyhlášky)
 • Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci (České zákony a vyhlášky)
 • Občanský zákoník (České zákony a vyhlášky)
 • Jak se obrátit na Evropský soud pro lidská práva (Právní poradna)

 


Dokumentační středisko pro lidská práva
Poštovní schránka 70, 149 01  Praha 415
Tel./fax/zázn.: +420 2 22522083
E-mail: info@lidska-prava.cz

3. 2. 2000